Montaż mozaiki metalowej - DUNIN

CIĘCIE
1. Mozaikę przycinamy piłką ręczną, szlifierką kątową z tarczą diamentową lub brzeszczotem do stali nierdzewnej.
2. Otwory wykonujemy wiertłem diamentowym do metalu.
3. Cięcie mozaiki w warunkach domowych nie jest łatwe. Zalecamy ułożenie wzoru w taki sposób, aby nie było potrzeby przycinania poszczególnych elementów.

KLEJENIE
1. Mozaikę kleimy na elastycznych, drobnoziarnistych i białych zaprawach klejących według zaleceń producenta.
2. Przed klejeniem mozaiki należy przygotować podłoże – powinno być suche, równe, odtłuszczone i niepylące.
3. Podłoże należy zagruntować płynem gruntującym za pomocą szerokiego pędzla bądź wałka malarskiego. W miejscach o dużej wilgotności stosować grunt izolacyjny.
4. nie stosować montażu bezszczelinowego (na „styk”).
5. Przed klejeniem usunąć folię ochronną z mozaiki.
6. Klej rozprowadzić za pomocą szpachli zębatej (grubość kleju zgodna z zaleceniami producenta kleju) tak, aby na jego powierzchni powstały równoległe bruzdy. Mozaikę przyklejać tylko na świeżo nałożony klej, równomiernie ją dociskając. Nie stosować klejenia punktowego, gdyż klej musi całkowicie wypełniać przestrzeń pod mozaiką.

UWAGA: Montując element należy upewnić się, że faktura mozaiki metalowej (szlif – „linie” na powierzchni elementów) jest zwrócona we właściwym kierunku.

7. Miejsca styku mozaiki takie jak naroża, łączenia ścian i podłóg należy uszczelnić fugą elastyczną (np. silikonem) lub zastosować profil łącznikowy. Silikonem należy także uszczelnić miejsca montażu elementów (np. baterii) przechodzących przez płaszczyznę mozaiki. Szczeliny dylatacyjne powinny być zgodne z dylatacjami istniejącymi w podłożu. W przypadku montażu mozaiki na większych powierzchniach, w szczelinach dylatacyjnych należy zastosować profile dylatacyjne.
8. Plaster mozaiki należy przyłożyć do ściany i docisnąć oddzielając krzyżykami.
9. Usunąć klej z powierzchni, a także z narzędzi i rąk. Resztki kleju nie mogą pozostać na mozaice.
10.Nie użytkować przez minimum 24 godziny.

SPOINOWANIE
1. Do spoinowania należy przystąpić najwcześniej 24 godziny po przyklejaniu mozaiki do podłoża.
2. Używać jedynie fug drobnoziarnistych i elastycznych przeznaczonych do mozaik metalowych.
3. Spoinować używając pacy gumowej.
4. Spoinę można kłaść równo z powierzchnią mozaiki bądź stosować jej częściowe wybranie, co podkreśli wypukły kształt i formę elementów.
5. Fugę należy dokładnie rozprowadzić w przestrzenie pomiędzy mozaiką, tak aby wypełniła wszystkie przerwy. Powierzchnię spoin można wygładzić wilgotną szmatką.
6. Po zaspoinowaniu mozaiki oczyścić ją wilgotną gąbką.
7. Nie użytkować przez minimum 24 godziny.

PIELĘGNACJA
1. Do regularnej pielęgnacji mozaiki metalowej należy stosować TYLKO środki przeznaczone do stali nierdzewnej zgodnie z załączoną do nich instrukcją.

UWAGA: Nie należy stosować nieodpowiednich środków chemicznych, które mogą zarysować powierzchnię.

2. Czyszczenie powierzchni: mozaikę czyścić jedynie za pomocą gładkiego, nierysującego materiału używając przy tym wody z mydłem lub środków opartych na alkoholu.
3. Nie dopuścić do zaschnięcia środków czyszczących.
4. Do mycia mozaiki nie używać stalowego zmywaka ani innych materiałów, mogących uszkodzić powierzchnię.
5. Bezpośrednio na powierzchni mozaiki nie należy pozostawić resztek jedzenia i picia, gorących naczyń metalowych lub produktów w metalowych puszkach.

RENOWACJA
1. Mozaiki stalowe: wykonane ze stali nierdzewnej, która jest odporna na korozję w środowisku atmosferycznym, działanie wody, pary wodnej, wilgoci, alkalia i kwasy z powodu „warstwy pasywacyjnej”.

RADA TECHN!KA: Mozaiki metalowe z serii METALLIC wykonane są z korpusu ze stali nierdzewnej wypełnionego od środka rdzeniem ceramicznym. Wszystkie elementy można stosować na ścianach wewnątrz budynków, np. w łazience, kuchni, hallu bądź w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody, np. pod prysznicem.

Zamknij