Montaż mozaiki marmurowej - DUNIN

Dziękujemy za wybór produktów DUNIN. Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi montażu i konserwacji. Wybierając produkty, należy uwzględnić nie tylko ich barwę czy wzór, ale przede wszystkim walory użytkowe, stosując je zgodnie z ich przeznaczeniem. Montaż produktów należy powierzyć specjaliście.

CIĘCIE
1. Kamienne mozaiki DUNIN wykonane są z kamienia naturalnego jak Onyx, Marmur, Trawertyn, Kwarcyt, Łupek lub Kamień Rzeczny.
2. Do cięcia mozaiki kamiennej należy użyć szlifierki kątowej z tarczą diamentową.
3. Otwory wykonujemy wiertłem diamentowym do kamienia.
4. Aby uniknąć cięcia mozaiki, zalecamy ułożenie wzoru w sposób umożliwiający ograniczenie odpadów.

KLEJENIE
1. Mozaikę kamienną kleimy na przeznaczonych do niej cementowych, elastycznych, szybkowiążących i białych zaprawach klejących, zgodnie z zaleceniami producenta kleju.
2. Przed przyklejeniem mozaiki należy przygotować podłoże. Powinno być suche, równe, odtłuszczone i niepylące.
3. Podłoże gruntujemy płynem gruntującym za pomocą szerokiego pędzla bądź wałka malarskiego. W miejscach o dużej wilgotności należy stosować grunt izolacyjny.
4. Nie stosować montażu bezszczelinowego (na „styk”).
5. Klej rozprowadzać za pomocą szpachli zębatej (grubość kleju zgodna z zaleceniami jego producenta) tak, aby na jego powierzchni powstały równoległe bruzdy. Mozaikę przyklejać tylko na świeżo nałożony klej, równomiernie ją dociskając. Nie stosować klejenia punktowego, gdyż klej musi całkowicie wypełniać przestrzeń pod mozaiką.
6. Miejsce styku mozaiki takie jak naroża, łączenia ścian i podłóg należy uszczelnić fugą elastyczną (np. silikonem), lub zastosować profil łącznikowy. Silikonem uszczelnić miejsca montażu elementów (np. baterii) przechodzących przez płaszczyznę mozaiki. Szczeliny dylatacyjne powinny być zgodne z dylatacjami istniejącymi w podłożu. W przypadku montażu mozaiki na większych powierzchniach należy zastosować profile dylatacyjne.

UWAGA: Stosować jedynie silikon przeznaczony do kamienia naturalnego.

7. Plaster mozaiki należy przyłożyć do ściany i docisnąć, oddzielając krzyżykami.
8. Usunąć klej z powierzchni mozaiki, a także z narzędzi oraz rąk. Resztki kleju nie mogą pozostać na mozaice.
9. Nie użytkować przez minimum 24 godziny.

SPOINOWANIE
1. Do spoinowania należy przystąpić najwcześniej 24 godziny po przyklejaniu mozaiki do podłoża.
2. Przed spoinowaniem zaimpregnować mozaikę kamienną, według zaleceń producenta impregnatu.
3. Zalecamy wykonać test fugi na mniejszej powierzchni mozaiki. Fugi o intensywnych barwach mogą zmienić odcień kamienia.
4. Używać fug przeznaczonych do mozaiki kamiennej, według zaleceń producenta fugi.

RADA TECHN!KA: Niektóre mozaiki ułożone są bezszczelinowo – zalecamy ich zaspoinowanie, aby wypełnić szczeliny pomiędzy elementami.

5. Spoinować używając pacy gumowej.
6. Spoinę można kłaść równo z powierzchnią bądź stosować jej częściowe wybieranie, co podkreśli wypukły kształt i formę elementów. Zalecamy użycie przy tym wilgotnej szmatki lub szczoteczki, która najdokładniej zbierze nadmiar fugi spomiędzy elementów.
7. Fugę należy rozprowadzić w przestrzeni pomiędzy mozaiką, tak aby wypełniła przerwy pomiędzy elementami. Powierzchnię spoin można wygładzić wilgotną szmatką.
8. Po zespoinowaniu mozaiki należy oczyścić jej powierzchnię czystą, wilgotną gąbką.
9. Nie użytkować przez minimum 24 godzin.

IMPREGNACJA
1. Impregnacja przed montażem: w celu zabezpieczenia kamienia, zalecamy zaimpregnowanie mozaiki dostępnymi na rynku preparatami, zgodnie z załączoną instrukcją.
2. Efekt WET STONE: w celu nadania mozaice tzw. „efektu mokrego kamienia”, po montażu mozaiki zalecamy użycie impregnatu WET STONE EFFECT serii DUNIN Techn!k według zaleceń producenta.

UWAGA: Impregnat WET STONE EFFECT przeznaczony jest do impregnacji kamieni matowych. Nie należy stosować go do impregnacji kamieni polerowanych.

3. Impregnacja ochronna: mozaikę kamienną należy regularnie zabezpieczać impregnatami, które chronią przed wchłanianiem wilgoci, brudu itp., ale jednocześnie nie zamykają porów kamienia.

PIELĘGNACJA
1. Zalecamy regularną pielęgnacją mozaiki kamiennej środkami przeznaczonymi do typu kamienia.
2. Czyszczenie: nie należy pozostawiać na kamieniu plam z wody, owoców, warzyw lub tłuszczu. Może to prowadzić do utworzenia się na jego powierzchni osadu wapiennego. Nie stosować środków na bazie chloru i kwasów. Do usuwania plam z tłuszczu niezbędne jest stosowanie produktów o odczynie zasadowym. Ślady z rdzy i osad wapienny usuwać specjalistycznymi produktami.

Zamknij