Montaż mozaiki lustrzanej - DUNIN

CIĘCIE

1. Mozaiki/płytki z serii GLASS MIX i VITRUM wykonane są z malowanego od spodu szkła typu float (szkło sodowo-wapniowo-potasowe). 
2. Mozaikę/płytki szklane należy przycinać szlifierką kątową z tarczą diamentową bądź obcęgami z kółkiem do cięcia szkła. Okrągłe otwory należy wykonywać wiertłem diamentowym do szkła.

KLEJENIE

1. Mozaiki/płytki szklane SILVERATO, VITRUM  należy kleić jedynie na białych lub bezbarwnych klejach silikonowych do luster. Przed klejeniem zalecamy wykonanie próby na mniejszej powierzchni, aby sprawdzić czy w wyniku kontaktu z klejem bądź fugą nie wystąpią przebarwienia.

2. Przed przyklejeniem mozaiki/płytek należy odpowiednio przygotować podłoże – powinno być suche, równe, czyste, odtłuszczone i niepylące.
3. Podłoże należy zagruntować płynem gruntującym za pomocą szerokiego pędzla bądź wałka malarskiego. W pomieszczeniach o dużej wilgotności należy stosować grunt izolacyjny.
4. Nie stosować montażu bezszczelinowego, na „styk”.
5. Klej rozprowadzać za pomocą szpachli zębatej (grubość zgodna z zaleceniami producenta kleju) tak, aby po przeciągnięciu na powierzchni kleju powstały równoległe bruzdy. Mozaikę/płytki przyklejać na świeżo nałożony klej, pamiętając o równomiernym dociskaniu klejonego miejsca. Nie stosować klejenia punktowego.
6. Miejsca styku płytek i mozaik takie jak: naroża, łączenia ścian i podłóg należy uszczelnić np. fugą elastyczną (silikonową, polimerową). Uszczelniaczem pokryć także
miejsca montażu elementów (np. baterii) przechodzących przez płaszczyznę płytek i mozaik. W przypadku montażu płytek i mozaik na większych
powierzchniach należy zastosować profile dylatacyjne.
7. Plaster mozaiki/płytki należy przyłożyć do ściany i docisnąć. Plastry/płytki oddzielić krzyżykami.
8. Usunąć klej z powierzchni, a także z narzędzi i rąk. Resztki kleju nie mogą pozostać na mozaice/płytkach.
9. Nie użytkować przez minimum 24 godziny. Następnie przystąpić do spoinowania

SPOINOWANIE

1. Do spoinowania należy przystąpić najwcześniej 24 godziny po przyklejeniu mozaiki/płytek do podłoża.
2. Używać jedynie fug drobnoziarnistych przeznaczonych do mozaiki szklanej, według zaleceń producenta.
3. Spoinować używając pacy gumowej.
4. Spoinę można kłaść równo z powierzchnią mozaiki/płytek bądź stosować jej częściowe wybranie, co podkreśli wypukły kształt i formę elementów.
5. Fugę należy dokładnie rozprowadzić pacą gumową w przestrzenie pomiędzy mozaiką/płytkami. Fugę należy rozprowadzać w różnych kierunkach, tak aby wypełniła wszystkie przerwy pomiędzy elementami. Powierzchnię spoin można wygładzić wilgotną szmatką.
6. Po zaspoinowaniu mozaiki/płytek należy oczyścić ich powierzchnię czystą, wilgotną gąbką.
7. Nie użytkować przez minimum 24 godziny.

PIELĘGNACJA

1. Do regularnej pielęgnacji mozaiki/płytek należy stosować TYLKO środki przeznaczone do powierzchni szklanych, zgodnie z załączoną do nich instrukcją.
2. Mozaikę/płytki szklane należy czyścić jedynie za pomocą gładkiego, nierysującego materiału. Nie należy dopuścić, aby środki czyszczące zaschły na powierzchni mozaiki/płytek.
3. Mozaiki/płytki SILVERATO, VITRUM ze względu na odmienny sposób produkcji nie należy stosować w miejscach narażonych na stałe działanie wody.

Mozaiki/płytki szklane produkowane są z naturalnego surowca, dlatego grubość oraz wielkość mozaiki/płytek może być zróżnicowana (tolerancja od wymiarów podanych w katalogu wynosi ± 2 mm). Wyżej wymienione warunki nie stanowią podstaw do reklamacji. Należy więc zwrócić uwagę, aby mozaiki/płytki przeznaczone do jednego pomieszczenia były zawsze zamawiane z jednej partii. Przed zamontowaniem mozaiki/płytek należy upewnić się, że zakupiona partia ma odpowiednią jakość, wymiar i odcień. Nie zastosowanie się do wyżej wymienionych warunków nie stanowi podstaw do reklamacji. Więcej informacji jest dostępnych w Kartach Produktu dostępnych na stronie www.dunin.eu bądź kontaktując się bezpośrednio z działem technicznym DUNIN.

Zamknij