Montaż mozaiki drewnianej - DUNIN

ETN!K mozaika drewniana i bambusowa DUNIN
INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI

Dziękujemy za wybór mozaiki DUNIN i zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi montażu i konserwacji. Nasze zalecenia są efektem pracy specjalistów DUNIN i pozwolą Państwu jak najdłużej cieszyć się walorami mozaiki. Stosowanie się do naszych zaleceń i wskazówek jest także warunkiem i podstawą do ewentualnych reklamacji. Wybierając mozaikę należy uwzględnić nie tylko jej barwę czy wzór, ale przede wszystkim walory użytkowe, stosując mozaikę zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie prace związane z montażem mozaiki należy powierzyć wykwalifikowanemu specjaliście, pamiętając o zasadach wynikających z ogólnej wiedzy budowlanej.

1. Mozaikę należy ciąć piłą ręczną bądź wyrzynarką, a następnie wyszlifować brzegi kostek papierem ściernym.
2. Okrągłe otwory należy wykonywać wiertłem do drewna.
3. Cięcie mozaiki w warunkach domowych nie jest łatwe. Zalecamy ułożenie wzoru w taki sposób, aby nie było potrzeby przycinania poszczególnych elementów.

1. Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie oczyścić podłoże z kurzu, wody i tłustych substancji. Optymalne warunki do montowania mozaiki drewnianej w pomieszczeniu to
temperatura w granicach 20°C oraz wilgotność względna powietrza zbliżona do 50 %.
2. Przed przyklejeniem mozaiki należy odpowiednio przygotować podłoże – powinno być suche, równe, czyste, odtłuszczone i niepylące.
3. Podłoże należy zagruntować płynem gruntującym za pomocą szerokiego pędzla bądź wałka malarskiego. W pomieszczeniach o dużej wilgotności należy stosować grunt izolacyjny.
4. Nie stosować montażu bezszczelinowego, czyli na „styk”.
5. Klej POWERFLEX z serii DUNIN Techn!k rozprowadzać za pomocą szpachli zębatej (wielkość zębów max. 3 mm) tak, aby po jej przeciągnięciu na powierzchni kleju powstały
równoległe bruzdy. Mozaikę kleić tylko na świeżo nałożony klej, pamiętając o równomiernym dociskaniu klejonego miejsca. Nie stosować klejenia punktowego, gdyż klej musi
całkowicie wypełniać przestrzeń pod mozaiką. POWERFLEX jest produktem szybkowiążącym, dlatego po zakończeniu prac należy dokładnie umyć ręce i narzędzia
rozpuszczalnikiem.
UWAGA: do klejenia mozaiki nie należy stosować tradycyjnych zapraw klejących lub silikonu!
6. Miejsca styku mozaiki takie jak naroża, łączenia ścian i podłóg należy uszczelnić fugą SUPERFLEX z serii DUNIN Techn!k. Zamiast fugi SUPERFLEX można zastosować profil
łącznikowy. Fugą SUPERFLEX należy także uszczelnić miejsca montażu elementów (np.baterii) przechodzących przez płaszczyznę mozaiki. Szczeliny dylatacyjne powinny być
zgodne z dylatacjami istniejącymi w podłożu. W przypadku montażu mozaiki na większych powierzchniach należy zastosować profile dylatacyjne.
7. Plaster mozaiki należy przyłożyć do ściany i docisnąć. Plastry oddzielić krzyżykami.
8. Usunąć klej z powierzchni mozaiki, a także z narzędzi i rąk. Resztki kleju nie mogą pozostać na mozaice.
9. Nie użytkować przez minimum 24 godziny.

1. Do spoinowania należy przystąpić najwcześniej 24 godziny po przyklejeniu mozaiki do powierzchni.
RADA TECHN!KA: przed fugowaniem zalecamy wykonanie próby na małej powierzchni, aby sprawdzić jak odpowiednio zaspoinować mozaikę.
2. Zalecamy stosowanie spoiny SUPERFLEX dostępnej w opakowaniach o pojemności 300ml (kartusz) lub 600ml (miękkie opakowanie). Stosować się do instrukcji i parametrów
podanych na opakowaniu.
UWAGA: do spoinowania mozaiki nie należy stosować tradycyjnych zapraw klejących lub silikonu!
3. Spoina szybko się utwardza, dlatego zalecamy fugować jednorazowo maksymalnie 0,5 m² powierzchni, ściągając nadmiar fugi z powierzchni mozaiki pacą gumową. Pozostałości
fugi zmywać na bieżąco rozpuszczalnikiem XTRIM z serii DUNIN Techn!k. Zamiast rozpuszczalnika XTRIM można zastosować benzynę ekstrakcyjną bądź rozpuszczalnik
celulozowy NITRO. Zalecamy wykonanie próby, aby sprawdzić ich jakość, gdyż słabe rozpuszczalniki mogą nie usuwać pozostałości fugi. Przy pracy z rozpuszczalnikiem
zalecamy założyć na dłonie rękawice ochronne odporne na dzialanie rozpuszczalnika.
UWAGA: przy spoinowaniu fugą w kolorze ciemny brąz, nadmiar spoiny należy usuwać z powierzchni plastra WYŁĄCZNIE rozpuszczalnikiem XTRIM z serii DUNIN
Techn!k, który dołączony jest do fugi. W trakcie oczyszczania powierzchni mozaiki nie łączyć rozpuszczalnika XTRIM z żadnymi innymi substancjami!
RADA TECHN!KA: należy bardzo dokładnie usunąć z powierzchni mozaiki nadmiar fugi, a następnie dokladnie oczyścić mozaikę z resztek fugi rozpuszczalnikiem XTRIM. Nie zostawiać
pozostałości fugi na powierzchni mozaiki – po zaschnięciu można je usunąć jedynie w sposób mechaniczny za pomocą papieru ściernego o ziarnie 240 bądź
cykliniarką.
4. Spoinę można kłaść równo z powierzchnią płytek bądź stosować jej częściowe wybranie, co podkreśli wypukły kształt i formę elementów.
5. Nie użytkować przez minimum 48h.
RADA TECHN!KA: zamiast pacy gumowej, do usuwania pozostałości fugi z powierzchni mozaiki można użyć także innych narzędzi np. szpachlę metalową lub japońską, które dokładnie
zbiorą nadmiar fugi. Należy to robić ostrożnie i z precyzją, aby nie uszkodzić powierzchni mozaiki.

UWAGA: impregnacja dotyczy jedynie mozaik olejowanych. Nie należy impregnować mozaik lakierowanych.
1. Przed impregnacją należy oczyścić drewno, a następnie pokryć olejem NATURAL OIL do impregnacji drewna z serii DUNIN Techn!k.
2. Do malowania użyć miękkiej, bawełnianej tkaniny lub pędzla. Impregnat rozprowadzić równomiernie po powierzchni mozaiki. W razie potrzeby, kolejne warstwy oleju można nałożyć
po 24h.
3. Mozaika jest gotowa do użytkowania po 48h.

1. Do regularnej pielęgnacji mozaiki należy stosować TYLKO środki przeznaczone do drewna zgodnie z załączoną do nich instrukcją.
UWAGA: nie należy stosować środków o właściwościach żrących, preparatów z dodatkiem silikonu lub innych nieodpowiednich środków chemicznych, które mogą zniszczyć
powierzchnię drewna.

1. Mozaika olejowana – zastosować minimum 1 warstwę oleju według zaleceń producenta.
2. Mozaika lakierowana – zastosować minimum 2 warstwy lakieru według zaleceń producenta.
RADA TECHN!KA: w przypadku wystąpienia na powierzchni mozaiki Etn!k rys, można ją wycyklinować (proces ten powinien być wykonywany przez wykwalifikowanego specjalistę),
a następnie ponownie pokryć powierzchnię warstwą lakieru bądź oleju według zaleceń producenta.
UWAGA: nie należy pozostawiać na powierzchni mozaiki Etn!k plam z wody, gorących płynów bądź substancji o intenstywnym zabarwieniu, np. wina, soku itp. gdyż mogą one
spowodować odbarwienia na mozaice.
RADA TECHN!KA: mozaika drewniana Etn!k wykonana jest z naturalnego, impregnowanego we wczesnej fazie produkcji, litego drewna. Mozaika bambusowa Etn!k wykonana jest z
naturalnych, sprasowanych pędów bambusa, a jej powierzchnia pokryta jest kilkoma warstwami lakieru. W zależności od rodzaju, mozaiki mogą być stosowane
zarówno wewnątrz budynków, np. w łazience, salonie, kuchni, jak i na zewnątrz, np. na werandzie, tarasie itp.

Różnice w odcieniach i rozmiarach mozaiki
Mozaika Etn!k produkowana jest z naturalnego surowca, dlatego grubość oraz wielkość mozaiki może być zróżnicowana (tolerancja od wymiarów podanych w katalogu wynosi ± 2 mm). Wyżej wymienione warunki nie stanowią podstaw do reklamacji. Należy zwrócić uwagę, aby mozaika przeznaczona do jednego pomieszczenia była zawsze zamawiana z jednej partii. Przed zamontowaniem mozaiki należy upewnić się, że zakupiona partia ma odpowiednią jakość, wymiar i odcień. Nie zastosowanie się do wyżej wymienionych warunków nie stanowi podstaw do reklamacji. 

Więcej informacji można znaleźć w Karcie Produktu Etn!k dostępnej na stronie www.dunin.eu bądź kontaktując się bezpośrednio z działem technicznym DUNIN.

DUNIN – wszelkie prawa zastrzeżone

data wydania: 15 czerwiec 2011

Zamknij