Montaż mozaiki ceramicznej - DUNIN

Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi montażu i konserwacji. Wybierając produkty, należy uwzględnić nie tylko ich barwę czy wzór, ale przede wszystkim walory użytkowe, stosując je zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszelkie prace związane z montażem produktów należy powierzyć wykwalifikowanemu specjaliście, pamiętając o zasadach wynikających z ogólnej wiedzy budowlanej.

CIĘCIE
1. Płytki i mozaiki można dowolnie i łatwo przycinać. Należy użyć przyrządów do cięcia (gilotyna/łamacz) lub szlifierki kątowej z tarczą diamentową.
2. Okrągłe otwory należy wykonywać wiertłem diamentowym, węglowo-tytanowym lub wolframowym.

KLEJENIE
1. Płytki i mozaiki należy kleić na białych, elastycznych zaprawach przeznaczonych do płytek i mozaik ceramicznych (zgodnie z zaleceniami producenta zaprawy klejowej). Nie stosować klejów szarych.
2. Przed przyklejeniem płytek i mozaik należy odpowiednio przygotować podłoże: powinno być suche, równe, czyste, odtłuszczone i niepylące.
3. Podłoże należy zagruntować płynem gruntującym za pomocą szerokiego pędzla bądź wałka malarskiego. W pomieszczeniach o dużej wilgotności należy stosować grunt izolacyjny.
4. Bazowe płytki z serii CARAT należy układać
bezszczelinowo, czyli na „styk”. Z kolei elementy w kształcie kwadratu, cokoły, narożniki i ćwierćwałki należy montować, stosując krzyżyki glazurnicze.
RADA TECHN!KA: W przypadku klejenia wypukłych elementów należy dodatkowo rozprowadzić klej na wewnętrznych obrzeżach płytek i mozaik, aby zapewnić im jak najlepszą przyczepność.
5. Klej należy rozprowadzać za pomocą szpachli zębatej (grubość zgodna z zaleceniami producenta kleju) tak, aby po jej przeciągnięciu na powierzchni kleju powstały równoległe bruzdy. Płytki i mozaiki przyklejać tylko na świeżo nałożony klej, pamiętając o równomiernym dociskaniu klejonego miejsca. Nie stosować klejenia punktowego.
6. Miejsca styku płytek i mozaik takie jak: naroża, łączenia ścian i podłóg należy uszczelnić np. fugą elastyczną (silikonową, polimerową). Można zastosować też profil łącznikowy. Uszczelniaczem należy także pokryć miejsca montażu elementów (np. baterii) przechodzących przez płaszczyznę płytek i mozaik. W przypadku montażu płytek i mozaik na większych powierzchniach należy zastosować profile dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne powinny być zgodne z dylatacjami istniejącymi w podłożu.
7. Przed całkowitym związaniem zaprawy należy usunąć krzyżyki oraz nadmiar zaprawy z powierzchni krawędzi płytek i mozaik.
8. Tak zamontowanych produktów nie użytkować przez minimum 24 godziny.

SPOINOWANIE
9. Do spoinowania należy przystąpić nie wcześniej niż 24 godziny od zakończenia klejenia.
10. Należy używać wyłącznie drobnoziarnistych spoin przeznaczonych do płytek i mozaik ceramicznych (zgodnie z zaleceniami producenta zaprawy do spoinowania).
11. Spoinowanie należy wykonywać, używając pacy
gumowej.
12. Fugę należy dokładnie rozprowadzać w przestrzenie
pomiędzy płytkami i mozaikami równomiernie w różnych kierunkach, tak aby wypełniła wszystkie przerwy pomiędzy elementami.
13. Po zaspoinowaniu płytek i mozaik należy oczyścić ich powierzchnię czystą, wilgotną gąbką.
14. Tak zamontowanych płytek i mozaik nie użytkować przez minimum 24 godziny.
RADA TECHN!KA: Przed spoinowaniem płytek i mozaik należy wykonać test na mniejszej powierzchni produktu, aby zapobiec wystąpieniu ewentualnych przebarwień. Kolorowe fugi o intensywnych barwach mogą zmienić odcień płytek i mozaik.

Zamknij